Tim

Team

Studio M je napredovao od malog građevinskog preduzeća osnovanog 2001 godine do preduzeća od 60 stalno zaposlenih radnika koje čine arhitekti, menadžeri, zanatlije, nadzornici i supervizori u građevinarstvu. Indirektno zapošljavamo veliki broj podizvođača, ali i nudimo saradnju novim, kvalitetnim izvodačima građevinskih radova i grubih i finih zanatskih radova.

Milutin Veličković, CEO
Marko Petrović, tehnički direktor
Peđa Agatonović, arhitekta
Sonja Miljkov, arhitekta
Mateja Smartek, nadzorni inženjer
Nemanja Bjegović, arhitekta
Milos Ilić, arhitekta
Sanja Marković, finansije
Nina Šiljegović, finansije
Stevan Milosević, supervisor
Denis Abdulahi, poslovođa